Лов в Борово 7174

Лов на едър дивеч в Борово 7174

 • За ловът на едър дивеч в Борово 7174

Лов на дребен дивеч в Борово 7174

 • За ловът на дребен дивеч в Борово 7174

Ловен туризъм в Борово 7174

 • Оферти за ловния туризъм в Борово 7174

Ловни хижи в Борово 7174

 • За ловните хижи в Борово 7174

Ловни трофеи в Борово 7174

 • За ловните трофеи в Борово 7174

Лов на Благороден елен в Борово 7174

 • За лова на Благородни елени в Борово 7174

Лов на елен лопатар в Борово 7174

 • За лова на елени лопатари в Борово 7174

Лов на сърна в Борово 7174

 • За лова на сърни и сръндаци в Борово 7174

Лов на диво прасе в Борово 7174

 • За лова на диви прасета в Борово 7174

Лов на муфлон в Борово 7174

 • За лова на муфлони в Борово 7174

Лов на дива коза в Борово 7174

 • За лова на диви кози в Борово 7174

Лов на мечка в Борово 7174

 • За лова на мечки в Борово 7174

Лов на пернати в Борово 7174

 • За лова на пернати в Борово 7174

Лов на глухар в Борово 7174

 • За лова на глухари в Борово 7174

Лов на диви патици в Борово 7174

 • За лова на диви патици в Борово 7174

Лов на фазан в Борово 7174

 • За лова на фазани в Борово 7174

Лов на бекас в Борово 7174

 • За лова на бекаси в Борово 7174

Лов на пъдпъдък в Борово 7174

 • За лова на пъдпъдъци в Борово 7174

Лов на гургулик в Борово 7174

 • За лова на гургулици в Борово 7174

Лов на яребица в Борово 7174

 • За лова на яребици в Борово 7174

Оферти за лов в Борово 7174

 • Оферти за ловен туризъм в Борово 7174

Ловния туризъм в Борово 7174 представен чрез bghunters.com


» Bulgaria Hunting Trips » Лов » Ловен район Борово 7174

 • Hunting trips directly from outfitters:

Лов на фазани в Лудогорието

Комбиниран лов на фазани, бекаси, патици, гривяци и хищници

 • Най-добрия ловен район за комбиниран лов!

Лов всеки ден по ОЛТ:

 • 1 Октомври - 28 Февруари

  В един ловен ден ще имате възможност да ловувате разрешените за отстрел в съответния период: диви и разселени фазани, бекаси, гривяци, диви патици и хищници.

Оферта за ловен ден + нощувка

Всеки ловец желаещ да участва, може да се запише предврително за група.

 • 970 лв. за 1 ловен ден - 485.00 лв. / ловец;
 • 873 лв. за допълнителен ловен ден - 436.50 лв. / ловец.

 • 1311 лв. за 1 ловен ден - 437.00 лв. / ловец;
 • 1179 лв. за допълнителен ловен ден - 393.00 лв. / ловец.

 • 1676 лв. за 1 ловен ден - 419.00 лв. / ловец;
 • 1508 лв. за допълнителен ловен ден - 377.00 лв. / ловец.

ПРЕДПОЧИТАНО ОТ ЛОВЦИ

 • 1985 лв. за 1 ловен ден - 397.00 лв. / ловец;
 • 1786 лв. за допълнителен ловен ден - 357.20 лв. / ловец.

 • 2278 лв. за 1 ловен ден - 379.66 лв. / ловец;
 • 2050 лв. за допълнителен ловен ден - 341.66 лв. / ловец.

Придружител НЕ ловец:

 • 80 лв. / ден в стая с ловец + храноден по меню и топли напитки.

Какво включва офертата:

 • Професионален водач;
 • Носач 1:3;
 • Включени 5 броя фазани за ловец на ден;
 • Настаняване + Храноден по меню и топли напитки.

Какво не включва офертата:

 • Транспорт до ловен дом;
 • Транспорт от ловен дом до ловен район и обратно;
 • Водач с куче;
 • Острелян дивеч извън посочения в офертата;
 • Алкохол;
 • Разходи за доставка до адрес на острелян дивеч;
 • Лични разходи.

Цена за отстрелян дивеч извън офертата:

Минимални цени за ползване на дребен дивеч за организиран ловен туризъм в Република България.

Ловен сезон: 2021 / 2022 година

 • Фазан допълнително отстрелян извън пакета за 1 ловен ден - 24 лв. / бр.;
 • Бекас - 42 лв. / бр.;
 • Гривяк - 8 лв. / бр.;
 • Белочела гъска - 44 лв. / бр.;
 • Дива патица - 16 лв. / бр.;
 • Хищник (лисица, чакал и др. без вълк) - 20 лв. / бр.;
 • Вълк - 440 лв. / бр.;
 • Ранен и не намерен дивеч се заплаща 50% от цена по ценоразпис.

Други такси при нужда:

 • Водач с куче (1 куче за 2 ловци) - 80 лв. / ден;
 • Джип с вместимост до 3 ловци и до 2 кучета - 100 лв. / ден;
 • Скубене на пернати и изкормване - 5 лв. / бр.;
 • Дране на пернати и изкормване - 3 лв. / бр.;
 • Дране на хищник и осоляване на кожа - 30 лв. / бр.;
 • Клетки за ловни кучета - 8 лв. / ден;
 • Места за изкормване и почистване на дивеча в ловния дом - 0 лв.;
 • Фризер в ловния дом - 0 лв.;
 • Допълнителна нощувка + закуска - 42 лв. / ловец.

За ловния район:

 • Пресечена местност: Ловни полета към ловно дружество с разнообразиe от пояси с висока растителност и изворна вода (кайнаци), ниска растителност, тръстика, воден басейн;
 • GPS кординати на основен ловен район: N 43.912629,  E 26.535557 - Снимки в Галерия.

Настаняване:

 • Настаняване на гост-ловци в стаи от дома на Доктора;
 • Ловния дом е на 15 мин. път с кола до ловния район.

План за един ловен ден:

Този предложен план е отработен и с него желаем да направим един интензивен, незабравим комбиниран лов за Вас колеги!

 • 6:30 ч. закуска в ловен дом или пожелание на групата се пакетира закуска;
 • 7:45 ч. старт на пътуването от 15 мин. до ловния район;
 • 8:10 ч. старт на ловния ден - част първа до 12:00 ч.;
 • 12.20 ч. обратно към ловния дом;
 • 13:10 ч. обяд и почивка до 15:10 ч.;
 • 15:20 ч. обратно към до ловния район;
 • 15:45 ч. ловен ден - част втора - разстаняване по укрития около воден басейн за лов на водоплаващи и гривяк до 18:00 ч.;
 • 18:15 ч. обратно в дома за вечеря и почивка или отпътуване.

Допълнителна информация:

В случаи ако ловците не разполагат със собствен джип или ловно куче

 • Според групата се определя брой джипове с определена вместимост, както и броя на водачи с кучета;
 • Според групата и нуждите, и ще се добавят услугите от секция: "Други такси при нужда".

Условия и Заплащане на участие в ловен излет:

 • Депозит: 350 лв. на ловец за един ловен ден;
 • Краен срок за плащане на депозит: До 10 дни след резервацията, но не по-малко от 10 дни преди първия ловен ден;
 • Крайно плащане: На място преди отпътуване.

Анулация:

 • При получаване на известие до имейл за отказ до 10 работни дни преди първия ден на заявения лов, депозита не се връща!
 • При получаване на известие до имейл за отказ над 10 работни дни преди първия ден на заявения лов, 50% от депозита се връща!
 • При получаване на известие до имейл за отказ над 30 работни дни преди първия ден на заявения лов, 80% от депозита се връща!

Фактуриране:

 • Издава се фактурa с описание на отстреляния дивеч.

Попитайте и ловувайте?

Направете директен контакт:

Теодор Томов » Ловец и Домакин в ловния дом


Ловен туризъм

Лов

 • Лов
 • Борово 7174

 • BOOK YOUR HUNT IN BULGARIA

Гургулица

(Streptopelia turtur L.)

Срокове на ловуване

Ловът на гургулица е разрешен

от 15 август до 30 октомври.

Препоръчителни патрони със съчмен заряд за отстрел на гургулица

Екипът на БГ Ловци (bghunters.com) Ви препоръчва следните патрони:

 • Препоръчителни патрони - 24g за 16 кал. / 32g за 12 кал.
 • № на сачмите - 9, 7
 • Разстояние - 30 метра

Разпространение на гургулицата

Видът екологически е силно пластичен и обитава широк ареал на разпространение. Гургулица се среща в Европа и част от Азия. У нас гнезди в цялата страна в районите, заети от нискостъблени гори. Гургулицата е прелетна птица. Тя зимува в Сахара и Судан. У нас идва през април, а септември - октомври отлита н юг.

Описание на гургулицата

Главата и задния гръб на гургулицата са синкави, останалата част е охрено-кафява, с по-тъмни рисунки. Долната част на тялото й е сивкава с розов оттенък. От двете страни шията й има две петна, съставени от по няколко реда черни и бели перца. Краят на кормилните пера на гургулицата, с изключение на средните две, завършва с бяла ивица, а най-външните имат бяло външно ветрило. На дължина достига 28-30 cm, а на тегло - 100-170 gr.

Местообитания на гургулицата

Гургулицата е един от най-характерните представители на горските екосистеми. Тя се среща повсеместно в нашата страна, въпреки че всяка измината година количеството й намалява. Най-многочислена е в равнинната част. Типичните й местообитания са широколистните гори, парковете, залесителните пояси, крайречните насаждения, единичните дървета сред полето и малките горички сред обработваемите площи. Предпочита периферията на горите и избягва големите непрекъснати горски комплекси. Не гнезди в населени места.

Храна на гургулицата

Основната храна на гургулицата са семена. През първата половина на лятото тя използува преди всичко семената на дивите, а през втората - на културните растения. Особено много обича семената на маслодайните растения като слънчоглед, коноп и др., от които бързо се угоява преди отлитането на юг.

Биология на гургулицата

Гургулицата гнезди по ниските дървета и високите храсти на 2-3 m от земята. Гнездото й е плоско, направено е от клечки. То прозира и често отдолу се виждат яйцата. В някои случаи използва стари гнезда на пойни птици. У нас гнезди два пъти годишно. Двамата родители мътят най-често 2 бели яйца в продължение на 13-14 дни.

По-голяма част от времето гургулицата прекарва по дърветата. На земята слиза, когато се храни и когато пие вода. Тя се задържа в места с водоизточници, където редовно ходи да пие. Има сравнително постоянен режим на хранене и почивка. През есента се събира на малки ята, но често се струпва в големи количества в слънчогледовите блокове. Може да се наблюдава по електрическите стълбове и телефонните жици, по стари дървета, около местата за пиене на вода.

Естествени неприятели на гургулицата

Най-опасни за гургулицата са дневните грабливи птици, бялката и златката, които атакуват гнездата с яйцата или малките пиленца.

Ловностопанско значение на гургулицата

Широкоразпространен и многочислен вид в почти целия си ареал. Европейската популация на вида (включително и Азиатската част на Турция) се оценява на 2,3-13 млн. двойки. Интересен обект на лов. Месото и е много вкусно, особено преди отлитането, когато тя е добре угоена.

Лов на гургулици

Ловът на прелетен дивеч в България - пъдпъдък, бекасина, гургулица, гривяк и бекас започва от първата събота след 15 август. От изброените птици най-разпространена и многобройна е гургулицата.

Гургулиците са прелетни птици за България, те отглеждат поколение тук, но през есента отлитат на юг. За лов се разчита, както на тук излюпените птици, така и на прелетни ята от средна и южна Европа. Прелетните ята се съсредоточават предимно в северозападните райони на страната - около градовете Видин, Кула и Грамада. Изобилието на гургулици в тези райони през септември става такова, че те стават напаст за нивите със зрял слънчоглед, поради което причиняват осезаеми вреди на фермерите.

До края на август се разчита само на местни птици. Тогава те се хранят из нивите с ожънати жита (стърнища), затова се търсят около тях. Като зърнояди птици гургулиците се нуждаят от много вода за пиене, поради което е излишно да ги търсим по места, където няма изворна, заблатена или течаща Вода. Нощем се нуждаят от високи, клонести дървета с гъста корона за преспиване, затова най-често ги срещаме около гористи долове, в дъното на които текат малки рекички.

В началото на септември започват да зреят слънчогледите, семето на които е любима и основа храна за всички гълъбови птици. От него гургулиците бързо натрупват подкожна тлъстина, която впоследствие се явява техния енергиен резервоар по време на дългия прелет на юг. Тогава птиците наедряват и стават с 50% по-тежки от отстреляните в средата на август.

Ловът на гургулици е много приятен. Поради многочислеността им ловецът може на воля да постреля, при което и трофеите са повече. Същевременно този лов не е лек, защото изисква наблюдателност и ловен опит, за да могат да се открият местата на обитание на птиците, както и местата, които посещават за хранене и водопой. Трябва до съвършенство да се овладее изкуството за дебнене, защото те са изключително предпазливи и плашливи, надарени с остро зрение. И накрая ловецът трябва да бъде отличен стрелец, защото гургулицата лети бързо и високо, като понякога рязко лъкатуши в полет.

У нас на гургулици се ловува индивидуално, като се използват следните методи :

 • Лов на прелитащи над слънчогледите птици

Сутрин от разсъмване докъм 10 часа и следобед от 15 до 18 часа гургулиците се отправят за хранене в нивите със слънчоглед. Ловецът се движи бавно из високите растения, като за маскировка е облечен в камуфлажно облекло, а на главата си поставя "шапка" от слънчогледови зелени листа. Стреля се както по прелитащите птици, така и на подплашените от нас.

Обикновено при внимателно ходене из слънчогледа птиците прелитат на височина 20-30 м., което изглежда доста невероятно за неопитните ловци. По-лесна е стрелбата по излитащи хранещи се птици, защото тогава те летят сравнително бавно право от ловеца, поради което прицелването е значително по-лесно.

Разновидност на този начин на ловуване е стрелбата по кацнали хранещи се птици на слънчогледовите пити. Те се забелязват отдалеч и понякога, увлечени в лакомията си, допускат ловеца на 30-40 м. Този лов е по-лек, но изисква продължително ходене сред бодливите слънчогледи по време на летните горещини. За сметка на това откриването на ударените птици е значително по-лесно, защото се запомнят местата, където кацат птиците, и се търси около тях. Докато при лова на прелет птиците падат далеч и откриването им в гъстите и високи слънчогледи, често с много плевели, е много трудно. Използването на куче-птичар за апортиране на отстреляните птици у нас не се практикува, защото ритриварите у нас не са разпространени, а другите птичари от честата стрелба се изнервят, развалят дресировката си и след това не работят добре на пъдпъдък. Още повече, че миризмата на гълъбовите птици изглежда не е привлекателна за тях и те не ги търсят с охота.

 • Лов от укритие

Това е основен начин на ловуване на гургулици у нас, особено за по- възрастните ловци, за които броденето из високите слънчогледи е уморително и те предпочитат статичния лов. При прелитането си от местата за почивка към местата за хранене и водопой и обратно гургулиците се движат почти по едни и същи въздушни пътища. За почивка и наблюдение на местността те често кацат на самотни дървета с рядка корона и сухи клони по тях и престояват известно време там. Това те правят и по дърветата из нивите със слънчоглед и по жиците на електропроводите. В последния случай те кацат в близост до стълбовете, навярно защото изолаторите им приличат на кацнали птици, спокойствието на които им гарантира безопасност. В близост до подобни места (на 25-35 м. разстояние) се изгражда укритие, най-често колиба от клони и бурени, в която ловецът причаква гургулиците. Често, за да се привлекат към дадено дърво летящите птици, по клоните му се закрепват в естествена поза убити птици. Те действат като примамка - гургулиците са дружелюбни птици и ухотно кацат до себеподобните си. Навярно вида на спокойно кацналите птици им вдъхва доверие, че мястото е безопасно.

Този метод е много резултатен, особено когато птиците са в изобилие. При него не се загубват ранени птици, защото почти всички, по които стреляме, остават поразени на място поради възможността за точно прицелване по неподвижна мишена. Много са малко неточните изстрели, почти всеки патрон сега е сигурен трофей. Гургулиците се отстрелват със сачми №9 за първата стреляща цев и №7 във втората цев. Намирането на ударените птици е лесно, защото те падат под дървото или под жиците на електропровода.

За жалост, този прекрасен лов продължава само до средата на септември. След това гургулиците отлитат и се срещат много рядко. Остават само единични екземпляри, които навярно по здравословни причини не са успели да натрупат мазнини за прелета и ловът им става случаен. Гургулицата е чудесен трофей. Тя е красива птица и връзката с трофеи наподобява букет есенни цветя. От гастрономическа гледна точка тя е деликатес, особено когато е отстреляна през септември и е достатъчно затлъстяла. Месото й е нежно, сочно и много вкусно и може да се приготвя по най-различен начин. Най-вкусна е изпечена на скара върху дървени въглища. Супата от тлъсти вътрешности е истински шедьовър на кулинарията с тънкото си дивечово ухание и вкус.

След горе написаното навярно всеки ще разбере, защо тази иначе дребна птица е любим дивеч за повечето български ловци.