Лов в Добрич град

Лов на едър дивеч в Добрич град

 • За ловът на едър дивеч в Добрич град

Лов на дребен дивеч в Добрич град

 • За ловът на дребен дивеч в Добрич град

Ловен туризъм в Добрич град

 • Оферти за ловния туризъм в Добрич град

Ловни хижи в Добрич град

 • За ловните хижи в Добрич град

Ловни трофеи в Добрич град

 • За ловните трофеи в Добрич град

Лов на Благороден елен в Добрич град

 • За лова на Благородни елени в Добрич град

Лов на елен лопатар в Добрич град

 • За лова на елени лопатари в Добрич град

Лов на сърна в Добрич град

 • За лова на сърни и сръндаци в Добрич град

Лов на диво прасе в Добрич град

 • За лова на диви прасета в Добрич град

Лов на муфлон в Добрич град

 • За лова на муфлони в Добрич град

Лов на дива коза в Добрич град

 • За лова на диви кози в Добрич град

Лов на мечка в Добрич град

 • За лова на мечки в Добрич град

Лов на пернати в Добрич град

 • За лова на пернати в Добрич град

Лов на глухар в Добрич град

 • За лова на глухари в Добрич град

Лов на диви патици в Добрич град

 • За лова на диви патици в Добрич град

Лов на фазан в Добрич град

 • За лова на фазани в Добрич град

Лов на бекас в Добрич град

 • За лова на бекаси в Добрич град

Лов на пъдпъдък в Добрич град

 • За лова на пъдпъдъци в Добрич град

Лов на гургулик в Добрич град

 • За лова на гургулици в Добрич град

Лов на яребица в Добрич град

 • За лова на яребици в Добрич град

Оферти за лов в Добрич град

 • Оферти за ловен туризъм в Добрич град

Ловния туризъм в Добрич град представен чрез bghunters.com


» Bulgaria Hunting Trips » Лов » Ловен район Добрич град

 • Hunting trips directly from outfitters:

Лов на фазани в Лудогорието

Комбиниран лов на фазани, бекаси, патици, гривяци и хищници

 • Най-добрия ловен район за комбиниран лов!

Лов всеки ден по ОЛТ:

 • 1 Октомври - 28 Февруари

  В един ловен ден ще имате възможност да ловувате разрешените за отстрел в съответния период: диви и разселени фазани, бекаси, гривяци, диви патици и хищници.

Оферта за ловен ден + нощувка

Всеки ловец желаещ да участва, може да се запише предврително за група.

 • 970 лв. за 1 ловен ден - 485.00 лв. / ловец;
 • 873 лв. за допълнителен ловен ден - 436.50 лв. / ловец.

 • 1311 лв. за 1 ловен ден - 437.00 лв. / ловец;
 • 1179 лв. за допълнителен ловен ден - 393.00 лв. / ловец.

 • 1676 лв. за 1 ловен ден - 419.00 лв. / ловец;
 • 1508 лв. за допълнителен ловен ден - 377.00 лв. / ловец.

ПРЕДПОЧИТАНО ОТ ЛОВЦИ

 • 1985 лв. за 1 ловен ден - 397.00 лв. / ловец;
 • 1786 лв. за допълнителен ловен ден - 357.20 лв. / ловец.

 • 2278 лв. за 1 ловен ден - 379.66 лв. / ловец;
 • 2050 лв. за допълнителен ловен ден - 341.66 лв. / ловец.

Придружител НЕ ловец:

 • 80 лв. / ден в стая с ловец + храноден по меню и топли напитки.

Какво включва офертата:

 • Професионален водач;
 • Носач 1:3;
 • Включени 5 броя фазани за ловец на ден;
 • Настаняване + Храноден по меню и топли напитки.

Какво не включва офертата:

 • Транспорт до ловен дом;
 • Транспорт от ловен дом до ловен район и обратно;
 • Водач с куче;
 • Острелян дивеч извън посочения в офертата;
 • Алкохол;
 • Разходи за доставка до адрес на острелян дивеч;
 • Лични разходи.

Цена за отстрелян дивеч извън офертата:

Минимални цени за ползване на дребен дивеч за организиран ловен туризъм в Република България.

Ловен сезон: 2021 / 2022 година

 • Фазан допълнително отстрелян извън пакета за 1 ловен ден - 24 лв. / бр.;
 • Бекас - 42 лв. / бр.;
 • Гривяк - 8 лв. / бр.;
 • Белочела гъска - 44 лв. / бр.;
 • Дива патица - 16 лв. / бр.;
 • Хищник (лисица, чакал и др. без вълк) - 20 лв. / бр.;
 • Вълк - 440 лв. / бр.;
 • Ранен и не намерен дивеч се заплаща 50% от цена по ценоразпис.

Други такси при нужда:

 • Водач с куче (1 куче за 2 ловци) - 80 лв. / ден;
 • Джип с вместимост до 3 ловци и до 2 кучета - 100 лв. / ден;
 • Скубене на пернати и изкормване - 5 лв. / бр.;
 • Дране на пернати и изкормване - 3 лв. / бр.;
 • Дране на хищник и осоляване на кожа - 30 лв. / бр.;
 • Клетки за ловни кучета - 8 лв. / ден;
 • Места за изкормване и почистване на дивеча в ловния дом - 0 лв.;
 • Фризер в ловния дом - 0 лв.;
 • Допълнителна нощувка + закуска - 42 лв. / ловец.

За ловния район:

 • Пресечена местност: Ловни полета към ловно дружество с разнообразиe от пояси с висока растителност и изворна вода (кайнаци), ниска растителност, тръстика, воден басейн;
 • GPS кординати на основен ловен район: N 43.912629,  E 26.535557 - Снимки в Галерия.

Настаняване:

 • Настаняване на гост-ловци в стаи от дома на Доктора;
 • Ловния дом е на 15 мин. път с кола до ловния район.

План за един ловен ден:

Този предложен план е отработен и с него желаем да направим един интензивен, незабравим комбиниран лов за Вас колеги!

 • 6:30 ч. закуска в ловен дом или пожелание на групата се пакетира закуска;
 • 7:45 ч. старт на пътуването от 15 мин. до ловния район;
 • 8:10 ч. старт на ловния ден - част първа до 12:00 ч.;
 • 12.20 ч. обратно към ловния дом;
 • 13:10 ч. обяд и почивка до 15:10 ч.;
 • 15:20 ч. обратно към до ловния район;
 • 15:45 ч. ловен ден - част втора - разстаняване по укрития около воден басейн за лов на водоплаващи и гривяк до 18:00 ч.;
 • 18:15 ч. обратно в дома за вечеря и почивка или отпътуване.

Допълнителна информация:

В случаи ако ловците не разполагат със собствен джип или ловно куче

 • Според групата се определя брой джипове с определена вместимост, както и броя на водачи с кучета;
 • Според групата и нуждите, и ще се добавят услугите от секция: "Други такси при нужда".

Условия и Заплащане на участие в ловен излет:

 • Депозит: 350 лв. на ловец за един ловен ден;
 • Краен срок за плащане на депозит: До 10 дни след резервацията, но не по-малко от 10 дни преди първия ловен ден;
 • Крайно плащане: На място преди отпътуване.

Анулация:

 • При получаване на известие до имейл за отказ до 10 работни дни преди първия ден на заявения лов, депозита не се връща!
 • При получаване на известие до имейл за отказ над 10 работни дни преди първия ден на заявения лов, 50% от депозита се връща!
 • При получаване на известие до имейл за отказ над 30 работни дни преди първия ден на заявения лов, 80% от депозита се връща!

Фактуриране:

 • Издава се фактурa с описание на отстреляния дивеч.

Попитайте и ловувайте?

Направете директен контакт:

Теодор Томов » Ловец и Домакин в ловния дом


Ловен туризъм

Лов

 • Лов
 • Добрич град

 • BOOK YOUR HUNT IN BULGARIA

Къде може да ловувате къто гост-ловец

Препоръчано от ловци за ловци!


Ловните дружини са обединения на физически лица - български граждани, придобили право на лов по предвидения в закона ред. Формирането на дружините е израз на свободно упражненото от учредителите право на сдружаване, признато и гарантирано от Конституцията на Република България.

BG Hunters (bghunters.com) Ви пожелава незабравим и успешен лов!

Наслука

Контрол по време на лов

Отговорникът с контролна власт е министърът на земеделието и храните в съдействие с Изпълнителната агенция по горите. Ако искам да ловувам по правилата, ще трябва да внимавам със следното:

 • За всяко провеждане на лов се издава писмено разрешително.
 • Отстреляният дивеч, дивечовите кожи и ловните трофеи принадлежат на ловеца само когато той ги е придобил, при спазване на условията, определени от стопанистващия дивеча.
 • Ловците нямат право да препарират, притежават, излагат на публични места, пренасят, превозват или да изнасят зад граница дивеч или дивечови продукти без съответния документ за произход.
 • Не се разрешава участието в лова на ловец, ако е употребил алкохол или наркотични вещества!
 • Важно! Не си правя експерименти с наредбите и ограниченията спрямо разрешения лов по календарни дни! За щетите, нанесени върху дивеча, забранен за лов в тази част на годината или изобщо, се заплаща глоба!

Какво е индивидуално ловуване?

Председателят на дружината издава на ловеца разрешително за индивидуален лов на мигриращ дивеч за срок не по-дълъг от един календарен месец. Ловецът, преди започване на лова вписва датата на ловуване и непосредствено след завършване на лова вписва в разрешителното вида и количеството на отстреляния дивеч и и носи разрешителното при всяко излизане на лов в ловностопанския район.

Най-късно 3 дни след отбелязаната в разрешителното последна дата за ловуване, ловецът връща на председателя на дружината попълненото с всички данни /вид и брой отстрелян дивеч/ разрешително;

Разрешителните за индивидуален лов на мигриращ дивеч за месеца се предоставят от специалиста по ловно стопанство към сдружението на председателя на дружината в два екземпляра

При индивидуалното ловуване на хищници срокът за ловуване е до един календарен месец и се заплаща само таксата за издаване на разрешителното от 1 лв.

Придобитият при ловуването трофей се обработва и регистрира в едномесечен срок в ДГС или ДЛС, в чийто район на дейност е ловностопанския район, в който е отстрелян дивеча с трофей. След или преди регистрацията се извършва оценка на трофея от оценителна комисия към съответното ДГС или ДЛС.

Какво е групово ловуване?

В разрешителното за лов се вписват имената на ловеца или ловците/при групов лов/, номерата на ловните билети и членските карти, датата/при групов лов/ или датите/при индивидуален лов/ на ловуване, мястото/ловището или местността/ на ловуване, вида и броя на разрешения за острел дивеч и името на ръководителя на лова при групов лов.

Разрешителните за групово ловуване на мигриращ и водоплаващ дивеч се издават от специалиста по лова по предварителна заявка от председателя на дружината и съдържаща броя на разрешителните, вида дивеч, който ще се ловува, ловищата, в които ще се ловува и датите на ловуване. Попълнените с тези данни първи екземпляри на разрешителните се предоставят на председателя на дружината, който вписва имената на ръководителя на лова и му предоставя попълнения първи екземпляр на разрешителното, заедно с  талоните към него.

 • Ръководителят на лова преди започване на лова вписва в разрешителното имената на ловците, серийните номера на техните ловни билети и членски книжки, провежда инструктажа по чл.59, ал.3, т.4, събира сумите по чл. 65, ал. 2  и им раздава талоните. Непосредствено след завършване на лова ръководителят на лова попълва в разрешителното резултатите от ловуването/вид и брой на отстреляните птици/ и талоните на участниците в лова.
 • В 3-дневен срок ръководителят на лова връща попълненото разрешително заедно с неизползваните талони и събраните суми на председателя на дружината.
 • Ненавременното отчитане на разрешителни за лов и превеждане на дължимите средства за тях могат да бъдат основание за отказ от предоставяне на нови разрешителни от страна на ДГС /ДЛС/.

Мерки за безопастност:

 • всеки  ловец  трябва да бъде инструктиран и да спазва мерките за безопастност при боравене  с оръжие и по време на лов;
 • всеки  ловец  трябва да бъде екипиран с ленти, шапка или облекло с ярък сигнален цвят;
 • забранява се  употребата на алкохол и наркотични /упойващи/ средства преди и по време на ловуването.